Történelmünk

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület története

Az egyesületet Györgyi Gyula alapította meg 1908-ban. Ebben Sallai Lajos kéményseprő és Niedermüller Manó lakatos segített neki. Az alapszabályzat elkészítéséhez és elfogadásához további két évre volt szükség így az 1910-ben lett jóváhagyva.

Az önkéntes tűzoltó egyesület – ami akkor még testület – kezdő létszáma 30 fő volt. Az elkövetkező évek sok nehézséggel jártak, főleg az 1914 és 1918 közötti időszak. A testület működése az I. világháború alatt akadozott, mert nagyon sok tagját behívták katonának. A háború ideje alatt óriási veszteség érte a közösséget, mivel két alapító tagját is elveszítette, Görgyi Gyulát és Sallai Lajost.

A testület 1919-ben Römer Ferenc kádár és Piltzinger János vezetésével folytatta működését.

Sajnos anyagi gondok miatt azonban újra akadozott a működés annak ellenére, hogy a tűzoltócsapat már két ló-vonttata kocsi-fecskendővel rendelkezett.

1924-ban amikor is Szathmáry Zoltán lett a testület parancsnoka, akkor lett újra folyamatos a tevékenység.

Az új parancsnok vezetésével a vörösvári tűzoltócsapat nagy hírnévre tett szert mint a környék legjobb egysége. A tűzoltáson kívül más tiszteletbeli funkciókat is betöltött a tűzoltóság, például díszőrséget állt a szent sírnál, rendfenntartást vállalt nagyobb körmenetek és rendezvények alkalmával. Rendszeresen részt vettek még a „Hősök Napján” megtartott rendezvényen is.

A tűzoltóeszközök és szerszámok azok közé a tárgyak közé tartoztak, amelyekről a község az egyesület létrejöttétől fogva mindig gondoskodott. Az eszközök mindig a községháza udvarán a szertárban álltak, ahol két ló is állandóan készenlétben állt, hogy tűz esetén azonnal be tudják fogni őket a fecskendős kocsi elé. Ha a templom harangja tűzet jelzett – ilyenkor mindig csak a legnagyobb harangot húzták – az emberek vödrökkel rohantak a tűzhöz és közös erővel segítettek az oltásban. A lakók a távolabbi utcákból is jöttek segíteni és önként vettek részt az oltásban.

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Testület addigi munkájának elismeréseképpen az alapszabály elfogadásának 25. évfordulójára csapatzászlót kapott, melyet 1935. szeptember 22-én Ohmüllner Márton plébános szentelt fel. A zászlóanya Baross Endre képviselő felesége volt, és nagy érdemei voltak az adományozásban Neisz Ferenc főjegyzőnek is.

A zászlón az alábbi felirat olvasható:

„Mindnyájan egyért, egy mindnyájáért”

A tűzoltóság a II. világháború kezdete előt12794736_130297444027349_4652614700154828563_ot kapott új egyenruhát, szintén a munkájuk méltó elismerésére.

A háború alatt is működött a testület, amelynek többek között 1944-ben lett tagja az egyesület volt tiszteletbeli elnöke, Denk Ferenc, a későbbi parancsnokok id. Fuchs István és Morner János .

Az egyesület 1945-ben 16 fővel indult újra, melynek parancsnoka továbbra is Szathmáry Zoltán volt, 1965-ben bekövetkezett haláláig.

A működőképességet többek között Scheller János, Mohácsi Márk, Bubrovszki János, Bánóczi Károly, Fuchs Mátyás, Breier Károly, Zelenai János, Babetta Lajos, Fogarasi József és Sarfenstein György személye biztosította.

Az 1950-es években tovább fejlődik az egyesület, létszáma megközelíti a 30 főt.

Morner János személyében 1965-ben új parancsnoka van az egyesületnek. Közel négyéves vezetői tevékenységét 1968-ban id. Fuchs István folytatta.

Ekkor a létszám már több mint 30 fő volt az egyesületnél. Számos oklevél és serleg jelzi a vörösvári tűzoltók ezen időszakának eredményes tevékenységét. A parancsnoki posztot id. Fuchs István 1992-ben bekövetkezett haláláig látta el.

A technikai fejlődés, ha lassan is, de megvalósult. Az első Csepel gépjárműfecskendőt az 1970-es évek elején kapta az egyesület. Több mint 60 éves működés után volt meg az első motorizált egység.

A parancsnoki posztot 1992-ben ifj. Fuchs István vette át. Az 1990-es évek elején és közepén a németországi partnerkapcsolatoknak köszönhetően 2 db. Magirus Deutz tűzoltógépjárművel gyarapodott az egyesület gépjárműparkja. Az egyik egy 1962-ben gyártott 800 l víz szállítására alkalmas gépjárműfecskendő, a másik egy 1963-ban gyártott tömlőszállító gépjármű volt.

12792212_130292167361210_4144198715893319615_oA Pest Megyei Bíróságon 1993-ban lett bejegyezve az egyesület és akkor Denk Ferenc elnöksége alatt került elfogadásra az új alapszabály is. Még ugyanebben az évben dr. Habsburg Ottó tett
látogatást az egyesületnél. Az egyesületi munka 1995-ben Kárpáti János képviselő elnöksége alatt lett új alapokra helyezve. Ebben nagy segítséget nyújtott Pfeiffer Ferenc, aki az egyesület elnökhelyettese lett, és jelenleg is aktívan végzi ezen tevékenységét.

Még ugyanebben az évben a németországi Obernhaini tűzoltókkal történt baráti kapcsolatfelvétel mely, az elmúlt több mint egy évtized alatt tovább erősödött.

Az 1996-os évben szinte teljes egészében kicserélődött az állomány. A vörösvári lánglovagok parancsnoka Kovács Zsolt József lett, aki jelenleg is betölti ezt a pozíciót.

Az 1996-os év második felében sikerült egy 2400 l víz szállítására alkalmas, 1964-ben gyártott Magirus Deutz gépjármű fecskendőt vásárolni.

A műszakilag nagyon jó állapotban lévő Magirus tömlőszállító gépjárművet egy árvízi mentőszerrel 1999-ben az Erdélyi Borszék városának ajándékozta az egyesület a Polgármesteri hivatallal közösen. A két tűzoltó csapat között azóta partnerkapcsolat jött létre, melynek keretén belül további segítséget nyújt az egyesület, Borszéknek

2000. november 7-e szomorú nap a vörösvári lánglovagok életében. Tragikus hirtelenséggel veszítették el egyik bajtársukat, TURTSÁNYI ATTILÁT. Emlékét nem csak a szívük, hanem egy márványtábla is őrzi a szertár falán.

A fejlesztéseknek köszönhetően, illetve a kiöregedő tűzoltó gépjárművek cseréje végett 2000-ben egy Daewoo könnyű műszaki mentőszert vásároltak, – a málházás és átalakítás anyagi költségét az egyesület saját pénzeszközeiből és pályázati támogatás útján valósította meg – 2001-ben pedig egy 1970-ben gyártott Mercedes középkategóriájú fecskendőt vásárolt ugyancsak saját anyagi erőforrásból.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal tartó jó kapcsolat és közös munka eredményeképpen 2004. december 6-án együttműködési megállapodást kötöttünk további öt egyesülettel egyetemben.

A további fejlesztések és a kedvező feltételek eredményeképpen egy Opel Omega és egy VW Transporter gépjárművet, mint műszaki mentőszereket állított rendszerbe az egyesület 2005-ben és 2006-ban.

Az együttműködésünk 2006. szeptember 2-án kibővült az Esztergomi Hivatásos Tűzoltósággal, mely azóta is tart.

2006. szeptember 29-e újabb szomorú nap egyesületünk életében. A vörösvári tűzoltók tiszteletbeli elnöke DENK FERENC „62” év szolgálat után végleg nyugdíjba vonult. A halálával egyesületünk történelmének egy része távozott el személyében.

A 2007-es év késő őszén újabb Erdélyi tűzoltóságokkal – Torja és Kézdivásárhely- sikerült baráti és együttműködési kapcsolatot felvenni.

A legújabb eszközt egy Mercedes műszaki mentőszert még ugyanebben az évben nyerte el pályázat útján a Vörösvári Tűzoltóság melynek a rendszerbe állítása a centenáriumi ünnepséget követően megtörtént.

Az egyesület az eredményes pályázatának köszönhetően az angliai Shropshire-i tűzoltókkal bővítette nemzetközi kapcsolatait. Az eddig eltelt másfél év is bizonyította a barátságot, melyet az öreg földrészt elválasztó csatorna sem tud megakadályozni.

Angol tűzoltó barátaink 2008 novemberében egy 12 éves Dennis gépjárműfecskendőt adományoztak egyesületünknek melynek rendszerbe 2009 tavaszán megtörtént. Ez váltotta fel a megbízható de már veterán korú Mercedes gépjárműfecskendőt. A közel 40 éves szolgálatát határainkon túl Erdélyben folytatja 2009 augusztusától. Egyesületünk immár második alkalommal adományozott teljesen felszerelt tűzoltó gépjárművet borszéki tűzoltó csapatnak, ezzel is tovább segítve a város és körzete tűzvédelmét.

A nemzetközi együttműködéseink tovább bővültek az elmúlt években, így a csehországi Dolany és az erdélyi Kiskereki tűzoltókkal létesült partnerkapcsolat.

2012-től a Pilis Mentőcsoport tagja az egyesület.

Az Egyesületnek jelenleg 27 fő tagja van, melyből 19 fő lát el vonulós szolgálatot, az év minden napján, minden órájában.